Pocinkovana ravna žica za izradu pletene žice i postavljanje žičane ograde

Pocinkovana ravna žica za izradu pletene žice i postavljanje žičane ograde

Pocinkovana pletena žica raznih tipova se proizvodi оd ravne pocinkovane žice. Pocinkovana ravna žica postoji u raznim debljinama ( 1,2 - 3,1 mm ) i ima raznu primenu. Pocinkovana ravna zica se koristi:

 • za pletenje pocinkovanog žičanog pletiva odnosno pocinkovane pletene žice,
 • za postavljanje pocinkovanog žičanog pletiva na žičanu ogradu,
 • za zatezanje pocinkovane pletene žice na žičanoj ogradi,
 • u domaćinstvima...

Plastificirana ravna žica za izradu pletene žice i postavljanje žičane ograde

Plastificirana ravna žica za izradu pletene žice i postavljanje žičane ograde

Plastificirana pletena žica raznih tipova se proizvodi od ravne plastificirane žice. Plastificirana ravna žica postoji u raznim debljinama ( 1,8 - 2,5 mm ) i ima raznu primenu. Plastificirana ravna žica se zajedno sa opremom i priborom koristi:

 • za pletenje plastificiranog žičanog pletiva odnosno plastificirane pletene žice,
 • za postavljanje plastificiranog žičanog pletiva na žičanu ogradu,
 • za zatezanje plastificirane pletene žice na žičanoj ogradi,
 • u domaćinstvima...
 

Žarena ravna žica

Žarena ravna žica

Žarena ravna žica postoji u raznim debljinama i ima raznu primenu. Žarena ravna žica se koristi u građevini:

 • 1,2 - armiranje,
 • 2,5 - 3,1 šalovanje,
 • u domaćinstvima...